Konkurs na pomysł

KONKURS NA POMYSŁ – ostatnie dni na zapisy!

Przypominamy, że zgłoszenia w Konkursie na Pomysł można nadsyłać tylko do 30 kwietnia! To jedyny tego typu konkurs w Polsce, w którym każdy ma możliwość rozwinięcia talentów i uzyskania pomocy prawnej przy zgłoszeniu do ochrony wynalazku lub wzoru użytkowego na swój pomysł bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i nie dzielenia się swoim pomysłem na starcie. Więcej informacji na:

www.facebook.com/konkursnapomysl

http://www.konkursnapomysl.pl

Ważne! Spośród ponad 1000 przedstawionych rozwiązań to właśnie laureat III edycji Konkursu na Pomysł otrzymał w Genewie złoty medal z wyróżnieniem jury! Jest on autorem „Podatnego gniazda USB typu A”. Więcej informacji na stronie.
http://www.konkursnapomysl.pl/index.php?cat=news20130424130855

 

 

 

 

 

 

 

 
„Konkurs na pomysł” to propozycja Kancelarii Prawno-Patentowej Jarzynka i Wspólnicy dla studentów, łącząca w sobie możliwość rozwinięcia talentów z okazją do uzyskania praw w zakresie własności intelektualnej.

„Konkurs na pomysł” kierujemy do wybitnie uzdolnionych studentów. Chcemy Waszainspirować do twórczego działania, a także doprowadzić do prawnego sfinalizowania pomysłów, które powstały lub powstają w Waszych głowach.

Do realizacji tego przedsięwzięcia, którego efektem będzie uzyskanie patentu bądź prawa ochronnego na wzór użytkowy, konieczny jest wysiłek intelektualny, polegający nie tylko na stworzeniu innowacji, lecz również na precyzyjnym przedstawieniu pracy celem pozytywnego rozpatrzenia przez Urząd Patentowy RP.

Pierwszy etap to rejestracja internetowa. Wymagany jest krótki opis pracy, na podstawie którego członkowie Jury zakwalifikują zgłoszenie do konkursu. Następnie Jury prześle wskazówki i informacje pomocne przy przygotowaniu opisu pracy konkursowej, który spełni niezbędne wymogi do zgłoszenia wynalazku bądź wzoru użytkowego. Członkowie Jury wybiorą najlepsze prace o wysokim potencjale innowacyjno-ekonomicznym. Zachęcamy do jak najszybszej rejestracji do konkursu, gdyż pomoże to w stworzeniu opisu pracy konkursowej na najwyższym poziomie.

Dla zwycięzców oferujemy:

• profesjonalną obsługę prawną w zakresie własności intelektualnej, obejmującą dokonanie wszelkich czynności i opłat związanych z procedurą zgłoszeniową wynalazku (wzoru użytkowego) przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej zwycięskich prac;

• szkolenie dotyczące sposobów pozyskania inwestorów do komercyjnego zastosowania projektu;

• nagrody rzeczowe.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie dyplomów Autorom zwycięskich prac nastąpi w czerwcu 2013 roku.

Informacja o nagrodzonych pracach nastąpi na stronie internetowej konkursu po uprzednim dokonaniu czynności zabezpieczających interesy prawne Twórców.

No votes yet.
Please wait...