Na bieżąco

Aktualne informacje z SGH

SGH

Nowe władze

Od 1 września rozpoczęła się nowa kadencja władz SGH. Rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2016-2020 będzie dr hab. Marek Rocki prof. SGH. Od 2005 roku jest Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. Na prorektora do spraw dydaktyki i studentów wybrano prof. Krzysztofa Kozłowskiego. Zmiany nastąpiły również w dziekanatach studiów magisterskich i licencjackich. Obowiązki dziekana studium licencjackiego przejął dr hab. Bartosz Witkowski, zaś dziekanem studium magisterskiego została prof.Marta Juchnowicz.

Teraz Polska

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą konkurencyjności naszego kraju. Organizatorzy oczekują prac poświęconych zagadnieniom związanym z możliwościami wzrostu i rozwoju gospodarczego Polski poprzez rozwój rynku turystycznego. Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi. Prace magisterskie muszą być obronione nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 października 2016 roku. Więcej informacji na stronie www.terazpolska.pl.

Doceniona wiedza

Od 6 lipca 2016 roku prof. Irena Hajduk z Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych została zakwalifikowana do grona ekspertów Ministerstwa Rozwoju.

Pani Profesor będzie oceniać wnioski w ramach projektów Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju pod względem merytorycznym.

Kredyt studencki

Drużyna studentów i doktorantów SGH zajęła II miejsce (tuż za Uniwersytetem Harvarda, a przed Erasmus University of Rotterdam) w konkursie Econometric Game 2016. Gra jest międzynarodowym konkursem ekonomicznym organizowanym przez Uniwersytet Amsterdamski.

Zespoły rozwiązują studium przypadku przygotowane przez najlepszych światowych ekonomistów i przedstawiają go w formie artykułu naukowego. Najlepszy dotychczasowy wynik SGH zawdzięczamy drużynie w składzie: Arkadiusz Kotuła, Filip Premik, Dominik Wasiluk i Jakub Witkowski.

Wykładowcy SGH w nowej radzie

Dr hab. Dominik Gajewski z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH oraz dr hab. Aleksander Werner z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH wejdą do Rady Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania powołanej przez ministra finansów Pawła Szałamachę. Będzie ona wydawać opinie dotyczące stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Oprócz profesorów z SGH w skład Rady wchodzi dziewięciu ekspertów z zakresu prawa podatkowego i finansów, reprezentujących różne środowiska i posiadających fachową i zróżnicowaną wiedzę w tym obszarze.

Awans w rankingu Financial Times

73. miejsce w prestiżowym rankingu studiów magisterskich z zarządzania zajął kierunek prowadzony w SGH. Jest to awans o dwie pozycje w porównaniu z zeszłym rokiem. Pierwsza pozycja, tak jak przed rokiem, należy do University of St. Gallen ze Szwajcarii, a druga polska uczelnia obecna w zestawieniu – Akademia Leona Koźmińskiego – uplasowała się na tym samym miejscu, co w poprzednim rankingu – 42. Przy ustalaniu klasyfikacji brano pod uwagę przede wszystkim zarobki i dalsze perspektywy zawodowe.

No votes yet.
Please wait...