Budowa ekspresowa

Nie jest łatwo mieszkać w domach studenckich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Atmosfera zakazów i nakazów coraz częściej daje się we znaki zakwaterowanym tam studentom. Przedłużający się remont, powiązana z nim potrzeba relokacji studentów pierwszego roku i drastyczna redukcja liczby pokoi dwuosobowych dała impuls do poprawienia komunikacji na linii administracja–uczelnia.

fot. Elwira Szczęsna

Od połowy grudnia w Domu Studenckim Nr 1 „Sabinki” słychać było głosy niezadowolenia. Administracji wypomniano m.in. podniesienie kosztu noclegu gości spoza akademika (w tym rodzin studentów) z 12 do 25 złotych. Wspomniano o zmniejszeniu liczby pokoi dwuosobowych z 35 do 6 – w tym przekształceniu części z pokoi przystosowanych dla dwóch osób w pokoje trzyosobowe – zmiana polegała zazwyczaj tylko na dostawieniu łóżka. Zwrócono uwagę na problematyczne rozwiązywanie przez pracowników domów studenckich najprostszych usterek związanych z codziennym funkcjonowaniem Sabinek, złośliwie wspominając zaginiony przez dwa miesiące kabel do telewizora.

Remonty, przeprowadzki i Hotel Aramis

Bez wątpienia priorytetem dla administracji Sabinek pozostaje oddanie do użytkowania wciąż remontowanego trzeciego i czwartego piętra budynku. Na początku września osobom rekrutującym się do domów studenckich udzielono informacji o przedłużonym terminie prac remontowych, co uniemożliwiło większości studentów pierwszego roku zakwaterowanie się do Sabinek. Pod koniec września tym, którzy nie wycofali swojego zgłoszenia, zaproponowano alternatywę – za 440 złotych miesięcznie (co wg Sekcji Pomocy Materialnej jest ceną zbliżoną do tej za pobyt w akademiku) studentom zaoferowano miejsce w zlokalizowanym na Stegnach hotelu, z którego dotarcie do budynku głównego SGH zajmuje ok. 25 minut.

Pierwotnie termin zarówno oddania budynku akademika, jak i wymeldowania studentów z hotelu został zaplanowany na koniec listopada. Jednak ponownie ze względu na przyczyny „niezależne od administracji” remont został przedłużony. Jego zakończenie i zakwaterowanie w Sabinkach zarówno osób mieszkających obecnie w hotelu, jak i innych objętych wsparciem Sekcji Pomocy Materialnej, było przewidywane na 13 lutego. Z poprzednim wykonawcą umowa została jednak zerwana, a 10 lutego władze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podpisały nowe porozumienie na dokończenie remontu. Tego samego dnia przedstawiciele firmy ponownie rozpoczęli prace na trzecim i czwartym piętrze. Ostatecznie doprowadzenie budynku do stanu umożliwiającego ponowne jego używanie ma zająć 40 dni, zatem oczekiwany moment zakwaterowania studentów przypada na początek kwietnia.

Zmiany w komisji

Uczestnicy wspomnianego na początku artykułu spotkania napotkali problem w zgłoszeniu swoich postulatów: rozmowy przypadły na okres zmian personalnych w Komisji ds. Akademików – organu Samorządu Studentów poświęconemu pośredniczeniu między studentami mieszkającymi w akademikach a administracją. Rolą Komisji jest zarówno przydzielanie miejsc w domach studenckich, jak i opieka nad studentami przebywającymi w akademikach w ramach uczelnianych umów bilateralnych i programu Erasmus Plus. Wymianie składu towarzyszyły kontrowersje związane z podejrzeniami o nadużycie przez poprzednich członków komisji przywilejów (związanych z przydziałem pokojów jednoosobowych) przysługujących za funkcjonowanie i aktywną pomoc w pracach komisji.

Nowa Komisja utworzona na początku stycznia swoją kadencję rozpoczęła od anonimowego zebrania wśród mieszkańców obu akademików sugestii odnośnie poprawy warunków codziennego życia w domach studenckich. Następnie zostały one przekazane do prorektora dr hab. Krzysztofa Kozłowskiego, prof. SGH i kierownika Sekcji Pomocy Materialnej Tomasza Pszczoły. Część z nich została już wprowadzona w życie przez Kanclerza, część propozycji wciąż oczekuje aprobaty. Jednak stopniowo widać pozytywne zmiany. Skład komisji na bieżąco monitoruje niedogodności w domach studenckich i stara się na nie reagować – z lepszym lub gorszym skutkiem.

No votes yet.
Please wait...