Liderzy przyszłości muszą mieć pasję, empatię i zasady etyczne

Praktyczne warsztaty prowadzone przez doświadczonych menadżerów, szkolenia z wystąpień publicznych i inspirujące sesje mentoringowe z zarządzającymi z największych polskich firm związanych z rynkiem finansowym – to tylko część atrakcji, jakie czekały na uczestników Akademii Liderów Rynku Kapitałowego, której XII edycja właśnie dobiegła końca.

Projekt, prowadzony od lat przez Fundację im. Lesława A. Pagi, jest jednym z najbardziej prestiżowych programów edukacyjnych w Polsce. Spośród ponad tysiąca zgłoszeń, jakie nadesłali w tym roku studenci kierunków ekonomicznych i prawnych, wybrano 30 wyróżniających się osób, którzy nie tylko pasjonują się finansami i mogą już pochwalić się sporym doświadczeniem zawodowym, ale i aktywnie angażują się w działalność społeczną.

– Ta inicjatywa pozwala kształcić młodych ludzi na przyszłych liderów – mówił na gali podsumowującej XII edycję projektu Jacek Fotek, wiceprezes GPW. – To społeczność profesjonalistów: ludzi dynamicznych, kreatywnych, o wysokich standardach etycznych.

Uczestnicy Akademii przez 2 tygodnie brali udział w unikalnych szkoleniach, w których mierzyli się z realnymi wyzwaniami stojącymi przed menadżerami firm z różnych branż. W trakcie warsztatów, opartych o praktyczne case studies, poszerzali wiedzę z zakresu rynku kapitałowego, wycen spółek i finansowania innowacji. Spotkania odbywały się na GPW, w siedzibach firm partnerskich, a w drugim tygodniu w ośrodku szkoleniowym w Serocku.

Część szkoleń prowadzona była również przez alumnów ALRK, którzy przed laty sami brali udział w projekcie, a dziś zajmują wysokie stanowiska w podmiotach działających na polskim rynku kapitałowym. Wartością Akademii nie jest tylko sam program szkoleń ani płatny staż w firmie partnerskiej, jaki każdy uczestnik odbywa po jego zakończeniu – lecz wejście do społeczności, złożonej z ponad 350 alumnów wszystkich dotychczasowych edycji. Alumni angażują się w przygotowanie Akademii, służąc jej uczestnikom swoimi doświadczeniami i oferując im wsparcie mentoringowe przy wyborze właściwej ścieżki rozwoju w biznesie. Wartość tak nawiązanych relacji podkreślają sami uczestnicy:

– ALRK to niezwykłe przedsięwzięcie – mówi Jakub Markiewicz, uczestnik tegorocznej edycji – nie tylko dlatego, że daje dostęp do wyjątkowych warsztatów prowadzonych przez topowe postaci rynku, ale przede wszystkim dlatego, że łączy ludzi o tych samych zainteresowaniach, ambicji i horyzontach. Te relacje naprawdę mogą stać się przyjaźniami na całe życie.

Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji ALRK miało miejsce 7 lipca na Sali Notowań GPW w Warszawie. Uczestnicy zaprezentowali efekt prowadzonych w małych grupach prac nad identyfikacją kluczowych trendów w pięciu branżach: energetyce, branży finansowej, branży prawnej, telekomunikacji i media oraz w branży retail. Mieli również pokazać, jakie kompetencje będą potrzebne liderom, by wyzwania te zamienić na szanse. Prezentacje oceniane były przez komisję konkursową, złożoną z doświadczonych ekspertów z firm partnerskich. Komisja podkreślała wnikliwość przedstawionych analiz i doceniała umiejętność połączenia w prezentacjach talentów wszystkich członków grup.

Niezwykłym wydarzeniem całego projektu było spotkanie z katowicką Fundacją Pomocy Dzieciom Ulica, która zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu dzieci wywodzących się z trudnych środowisk. Uczestnicy Akademii spędzili z podopiecznymi Fundacji cały dzień, wspólnie biorąc udział w przygotowanych dla nich wcześniej warsztatach, rozmawiając i wzajemnie się inspirując.

– To spotkanie miało zainspirować naszych alumnów – mówi Ewa Paga – prezes Fundacji im. Lesława A. Pagi – zależy nam bowiem na tym, żeby ludzie, którzy mają pracować na rynku kapitałowym, byli nie tylko świetnie wykształceni, ale mieli empatię i silną etykę działania, i pasję.

I temu tak naprawdę służyły dwa tygodnie tegorocznej ALRK. Budzeniu pasji w ludziach, którzy niedługo mogą mieć spory wpływ na kształt polskiego rynku kapitałowego.

Mateusz Mazur

Uczestnik XII edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego

Organizator: Fundacja im. Lesława A. Pagi

Współorganizatorzy: GPW, Fundacja GPW

Partner strategiczny: McKinsey&Company

Partnerzy: Altus TFI, Baker McKenzie, Bastion Group, Beta Securities, CEE Equity Partners,  C’M’S, DM Mercurius, mBank, Mercer,  PKO Bank Polski, PFR Ventures, S&P, Societe Generale, Tar Heel Capital,  zeb Consulting

Partnerzy wspierający: Azimutus, HSBC, Montagu, Partners&Ventures,

No votes yet.
Please wait...