Na bieżąco

graf. Dominika Wójcik

Tekst: Karolina Kręcioch

Referendum i wybory

Październik to czas wyborów do organów Samorządu Studenckiego – jednak nie tylko. W dniach 21–28 października 2017 r. w SGH odbyło się referendum studenckie, które obejmowało pytania dotyczące między innymi standaryzacji egzaminów ze wszystkich przedmiotów podstawowych, przeniesienia drugiego terminu sesji w semestrze letnim z września na lipiec oraz umożliwienia zapisywania się na przedmioty, które kolidują ze sobą czasowo. W tych samych dniach studenci mieli możliwość oddać swój głos w wyborach do Rady Samorządu Studentów oraz do Rady Senatu i Rady Kolegiów.

Nowy Prezes GPW

Doktor Marek Dietl został wybrany na prezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przez jej walne zgromadzenie akcjonariuszy. Decyzja ta została zatwierdzona 26 września przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dr Marek Dietl jest absolwentem naszej Uczelni oraz adiunktem SGH w Katedrze Ekonomii Biznesu Kolegium Gospodarki Światowej.

Do obowiązków doktora należeć będzie kierowanie pracami zarządu giełdy. Będzie on zatem odgrywał kluczową rolę w dopuszczaniu do obrotu giełdowego papierów wartościowych oraz określaniu zasad ich wprowadzania.

Awans SGH w rankingu „Financial Times”

Dwa programy magisterskie oferowane przez SGH znalazły się w światowej czołówce rankingu organizowanego przez dziennik „Financial Times”. Istotą klasyfikacji Masters in Management jest ocena programów magisterskich z zakresu zarządzania. W tym roku CEMS Master’s in International Management, współorganizowany przez naszą Uczelnię zajął miejsce 9. Natomiast kierunek zarządzanie awansował z miejsca 73. na 68. SGH jest jedyną polską uczelnią figurującą w zestawieniu „Financial Times”. Znalezienie się kierunku w tym zestawieniu to sygnał, że studenci, którzy go skończyli, świetnie radzą sobie na rynku pracy.

Spotkanie z noblistką

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Warszawska oraz Wydział Fizyki UW zapraszają na konferencję MCS Medicina – Scientia – Cultura (6–9 listopada). Będzie ona poświęcona wybitnej postaci Marii Skłodowskiej-Curie na tle współczesnych wydarzeń i problemów nauk ścisłych, humanistycznych oraz medycznych w związku z jubileuszem jej urodzin. Każdy dzień Konferencji będzie dotyczył innego aspektu działalności noblistki – WUM (Medicina), PW (Scientia), UW (Cultura). 9 listopada w Dużej Auli PW odbędzie się Uroczysta Gala Urodzinowa, którą zaszczyci m. in. wnuk Marii Skłodowskiej-Curie.

No votes yet.
Please wait...