CEE Capital Market Leaders Forum

Już 1 grudnia 2017 roku Fundacja im. Lesława A. Pagi rozpoczyna III edycję projektu CEE Capital Market Leaders Forum. Projekt skierowany jest do ambitnych młodych ludzi z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, będących pasjonatami rynku kapitałowego, finansów oraz ekonomii. Udział w wydarzeniu daje uczestnikom możliwość nauki od najlepszych praktyków rynku, a przede wszystkim pozwala na międzynarodową wymianę doświadczeń.

Jednym z głównych celów Forum jest analiza dotycząca przyszłości rynków kapitałowych w regionie CEE. Ponadto, w tym roku, obserwując globalne trendy, wraz z naszymi Partnerami oraz uczestnikami, chcemy się także podjąć próby analizy jeszcze niszowego w Polsce tematu impact investments.

CEE Capital Market Leaders Forum  wspiera przede wszystkim rozwój młodych liderów i tworzy trwałą społeczności zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. Forum obejmuje 4 dni profesjonalnych szkoleń i warsztatów, podczas których 60-ciu młodych ludzi będzie miało szanse rozwijać swoje umiejętności menedżerskie, potencjał liderski, a także wiedzę praktyczną z obszarów takich jak m.in. Impact Investing, strategii finansowania Start-upów, czy innowacji w sektorze finansowym.

Szkolenia odbywać się będą w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w inkubatorze innowacji InnVento, a działania uczestników zostaną podsumowane podczas uroczystej Gali. W trakcie tego wydarzenia uczestnicy Forum wraz z ekspertami firm Partnerskich zmierzą się z analizą tematu: „Nowe możliwości rozwoju rynków kapitałowych w regionie CEE”. Organizacja wydarzenia nie byłaby możliwa bez wsparcia Funduszu Wyszehradzkiego.

Inspirujące spotkania z liderami regionu CEE, szkolenia prowadzone przez wybitnych ekspertów ze świata finansów oraz możliwość odbycia stażu w jednej z firm Partnerskich to tylko część wyjątkowego doświadczenia, jakim jest udział w CEE Capital Market Leaders Forum. Program jest inspirującą przygodą, która owocuje nawiązaniem wartościowych kontaktów na płaszczyźnie zawodowej, a także prywatnej.

Ponadto, stypendyści Forum dołączają do unikatowej grupy Alumnów Fundacji, co umożliwia zacieśnianie kontaktów oraz stałą wymianę wiedzy i informacji. Sieć Alumnów obecnie liczy ponad 1400 członków – dotychczasowych uczestników wszystkich programów Fundacji, którzy pracują w wiodących firmach na rynkach finansowych w kraju i za granicą.

Zaangażowanie w projekcie potwierdzili:

Partnerzy Instytucjonalni

Fundusz Wyszehradzki | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Institute for Politics and Society| Republikon Institute

Patronaty Honorowe

Ambasada Republiki Chorwacji | Collegium Civitas | Politechnika Warszawska | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Partnerzy Biznesowi

Alior Bank | CEE Equity Partners | HSBC | InnVento | PwC | Societe Generale | S&P Global Ratings | 0100 Ventures |

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe

No votes yet.
Please wait...