Na rzecz studentów

Który wykładowca najlepiej przygotuje do egzaminu, jak ubiegać się o stypendium czy miejsce w akademiku, a przede wszystkim – gdzie znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania nurtujące studentów? Odpowiada Kacper Maria Jakubiec, który od czerwca tego roku pełni funkcję Rzecznika Praw Studenta.

fot. Agata Hułas

Z jakimi problemami studenci powinni się zgłaszać do Rzecznika Praw Studenta?

Rzecznik Praw Studenta (RPS), wraz ze swoim Biurem, ma za zadanie udzielać pomocy studentom w szczególnych czy skomplikowanych sprawach, takich jak naruszenie praw studenta czy konflikty z wykładowcami. Zdarzały się sytuacje, że profesor wpisywał ocenę niedostateczną za niepodejście do pierwszego terminu egzaminu, czego zgodnie z prawami studenta robić nie może. W takich momentach RPS ma obowiązek reagować. Mogę również zaznaczyć, z czym nie powinno się zgłaszać do Rzecznika: z pytaniami odnośnie do procesu ubiegania się o stypendia (tym zajmuje się Komisja Stypendialna) oraz o akademiki (Komisja ds. Akademików). Wątpliwości związane z projektami czy propozycje współpracy należy kierować na fanpage Samorządu. Warto też najpierw samemu spróbować znaleźć odpowiedź na nurtujące pytanie w dostępnych źródłach informacji, a jeśli okaże się to niemożliwe, zwrócić się do nas o pomoc.

Na czym polega praca w Biurze Rzecznika Praw Studenta?

Praca w Biurze RPS nie jest mocno obciążająca, obecnie każdego dnia dyżur pełni dwóch studentów, którzy odpowiadają na pytania kierowane na profil Rzecznika na Facebooku. Łącznie biuro liczy 14 osób. Pracy nie jest wiele, za to dużo można się dowiedzieć o tym, jak funkcjonuje SGH od kuchni. Lubię myśleć o Biurze jako o inkubatorze dla przyszłych członków części statutowej Samorządu, gdyż praca tu pozwala dobrze zrozumieć, jak działa uczelnia i ułatwia poruszanie się w legislacyjnym labiryncie w przyszłości.

Czym różnią się obowiązki Rzecznika od obowiązków członków Biura?

Poważniejsze problemy są kierowane bezpośrednio do mnie: staram się je rozwiązywać z wykładowcami czy władzami uczelni, jeśli jest to konieczne. Sprawami bieżącymi, które takiej interwencji nie wymagają, zajmuje się zaś Biuro. Nie jest to typowa praca projektowa, jak w Samorządzie czy SKN-ach, dlatego niekiedy bywa niezauważana. Wielu studentów prawdopodobnie nie zdaje sobie nawet sprawy z istnienia takich osób, które niejednokrotnie już pomagały im z różnymi problemami na uczelni.

Kiedy odbędzie się rekrutacja do Biura Rzecznika Praw Studenta?

Ten rok jest szczególny, bo kadencja poprzedniego Rzecznika skończyła się w czerwcu, zatem jego Biuro teoretycznie powinno także skończyć wtedy kadencję. Członkowie Biura zgodzili się jednak zostać ze mną w tym roku dłużej, dlatego że w czerwcu brakowałoby studentów pierwszego roku, którzy mogliby do nas dołączyć. Obecny skład będzie pełnić swoją funkcję do listopada, kiedy ogłosimy nową rekrutację.

Dlaczego zdecydowałeś się kandydować na stanowisko Rzecznika Praw Studenta?

Była to funkcja, która była mi bliska od samego początku. Podczas pierwszego semestru studiów dołączyłem do Biura RPS, a w drugim zostałem już zastępcą Rzecznika. Jestem osobą dokładną, więc doskonale radzę sobie z aktami prawnymi wydawanymi przez uczelnię i z pomocą studentom. Wiem, że nie każdy jest w stanie zrozumieć czy odnaleźć wszystkie istotne informacje zamieszczane przez uczelnię, dlatego że są publikowane na licznych stronach w Internecie. W moim odczuciu największą bolączką SGH jest to, że student otrzymuje ogrom informacji, ale bardzo trudno jest mu do nich dotrzeć. Moja rada: googlujcie, jeśli nie możecie znaleźć czegoś na stronie internetowej uczelni. Często odpowiedź odnajdziecie szybciej w Google niż na stronie SGH.

Jesteś również radnym Samorządu – czy ta rola uzupełnia drugą, czy zdarza się, że z nią koliduje?

Te pozycje są komplementarne. Dzięki temu, że jestem radnym Samorządu Studentów, mogę lepiej sprawować funkcję Rzecznika Praw Studenta. Z pierwszej ręki wiem o istotnych sprawach, które dotyczą uczelni – nikt nie musi pośredniczyć w przekazywaniu informacji, więc mogę interweniować szybciej. Poza funkcją Rzecznika jestem również Wiceprzewodniczącym Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz Redaktorem Naczelnym SGH Wiki i dzięki temu, że zostałem radnym, mogę lepiej wypełniać moje obowiązki także na tych stanowiskach. Zachodzi tutaj efekt synergii.

Jako jeden z nielicznych kandydatów bloku SGH 4.0 otrzymałeś mandat radnego. Jak przebiega współpraca z obecnym Samorządem po wygranej bloku Expand SGH?

Współpraca jest owocna, gdyż funkcjonuje na zasadzie dialogu i wzajemnego szacunku, relacje określiłbym jako przyjacielskie. Oczywiście nie jest tak, że to, co sugeruję, zostaje automatycznie wdrożone, ale wszystko jest przedyskutowywane i brane pod uwagę. SGH 4.0 i Expand SGH były blokami wyborczymi, a nie partiami, zatem rozpadły się w dniu wyborów – teraz działamy jako jedność. Mam nadzieję, że aktualna droga dialogu będzie kontynuowana w przyszłości.

Czy napotykasz jakieś trudności podczas pracy w Samorządzie?

Największym problemem jest to, że Samorządowi, pomimo ogromnego potencjału i świetnych ludzi, brakuje ciągłości. Przez to, że bloki rozpadają się po wyborach, nie ma chęci reelekcji czy kontynuacji. Wiele projektów i przydatnych danych Samorządu z poprzednich kadencji zostało zatraconych – powstałe poradniki czy informatory zaginęły w odmętach Internetu. Masa świetnych rzeczy stworzonych przez naszych poprzedników mogłaby być co roku aktualizowana zamiast tworzona od zera. Drugim problemem jest brak ujednolicenia czy zebrania dostępnych informacji. Dlatego bardzo kibicuję i pomagam nowemu Samorządowi w unifikacji grup przedmiotowych na Facebooku oraz grafik na oficjalnych fanpage’ach. Ponadto cieszy mnie, że Samorząd zdecydował się zainwestować w SGH Wiki.

SGH Wiki jest stosunkowo nową inicjatywą na naszej uczelni, czy mógłbyś scharakteryzować na czym polega?

Celem SGH Wiki, tak jak Wikipedii, jest zgromadzenie wszystkich ogólnodostępnych informacji z różnych źródeł w jednym miejscu, żeby można było łatwiej je wyszukać. Nie ma być to portal poświęcony aktualnościom, ale zbiór danych dotyczących SGH, jej historii, charakterystyki funkcjonowania Samorządu i jego organów, organizacji studenckich, ich projektów itp. Za najważniejsze cele SGH Wiki osobiście uważam zebranie informacji o przedmiotach i wykładowcach, najczęstszych problemach studenckich, organizacji studiów oraz ogólnego życia studenckiego. Nie jesteśmy właścicielami portalu: każdy może dodać swój artykuł, a my ewentualnie sprawdzamy go pod kątem zgodności ze stanem rzeczywistym, pilnujemy, by nie pojawiły się treści obraźliwe czy wulgarne.

Na jakim etapie obecnie znajduje się SGH Wiki?

Na SGH Wiki znajduje się już ponad 300 artykułów, które stworzyliśmy wraz zespołem. Skierowaliśmy je głównie do studentów pierwszego roku studiów licencjackich. Prowadzimy akcję #WikiWtorki na naszym profilu facebookowym, gdzie co tydzień udostępniamy artykuły z najbardziej przydatnymi treściami na dany moment roku akademickiego. W czasie wakacji pojawiły się informacje o obozach zerowych, akademikach, deklaracjach. Mamy zebrane opinie o wszystkich wykładowcach uczących przedmiotów podstawowych z pierwszego oraz częściowo z drugiego roku wraz z ich opisami. Do tej pory zbieraliśmy już dostępne opinie o profesorach z różnych spreadów czy ankiet z ubiegłych lat. Nie zajmowaliśmy się jeszcze gromadzeniem najświeższych opinii, dlatego że najpierw chcemy zbudować markę SGH Wiki, dopiero później otworzyć ankietę, która byłaby dostępna przez cały rok.

Kacper Maria Jakubiec

Student drugiego roku Szkoły Głównej Handlowej aktywnie działający w Samorządzie Studentów SGH. Pełni funkcje Rzecznika Praw Studenta, radnego Samorządu , a także współtworzy SGH Wiki.

Rating: 3.3. From 7 votes.
Please wait...