Studenckie obrady

W dniach 26–27 stycznia odbyło się I Posiedzenie Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Jakie tematy zostały poruszone podczas obrad?

Tekst: Klaudia Waruszewska

Działalność samorządów studenckich jest łatwo zauważalna przez studentów szkół wyższych – trudno byłoby przeoczyć organizowane przez nie juwenalia czy wyjazdy studenckie. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, pomimo zasięgu krajowego, nie jest aż tak znany wśród osób, które są bardziej obojętne na losy uczelni. PSRP to założone w 1995 r. ogólnopolskie przedstawicielstwo wszystkich samorządów studenckich, które w świetle prawa reprezentuje środowisko studenckie przed najwyższą władzą państwową i na arenie międzynarodowej, opiniując na przykład akty prawne dotyczące studentów.

PSRP w pigułce

PSRP składa się z kilku organów (m.in. z Rady Wykonawczej i Rady Studentów), a jego członkowie działają w imię samorządności i demokracji, dbając o dobro studentów nie tylko na swoich uczelniach, lecz także w innych szkołach wyższych w kraju. PSRP odpowiada między innymi za przeprowadzanie licznych szkoleń, dbanie o jakość kształcenia i  rozwój studentów w Polsce. Przykładem tego może być działalność licznych komisji branżowych takich jak Forum Uczelni Ekonomicznych czy Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP). W ramach FUniP-u organizowane są szkolenia, panele dyskusyjne oraz inne wydarzenia edukacyjne. Stoi ono też na straży interesów i praw polskich studentów.

Rola Uniwersytetu Warszawskiego w PSRP zwiększyła się nie tylko poprzez bycie gospodarzem I Posiedzenia Rady Studentów (odbyło się ono w Pałacu Kazimierzowskim), lecz także dzięki niedawnemu objęciu posad przez studentów UW. W wyniku głosowania członków Rady Wykonawczej PSRP była przewodnicząca ZSS UW – Julia Sobolewska – została dyrektorką Biura Prasowego PSRP, a przedstawiciele uczelni zrzeszonych w FUniP-ie wybrali na swojego wiceprzewodniczącego Jakuba Batora – byłego członka zarządu i przewodniczącego komisji ds. jakości kształcenia ZSS UW.

Ustawa 2.0 nie taka straszna

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadza w konsternację większość studentów. Niewielu z nich wie, na czym ona właściwie polega i co dokładnie zmieni na ich uczelniach. To właśnie na jak najlepszym wdrożeniu tzw. Ustawy 2.0 w szkołach wyższych skupiają się siły PSRP w ostatnim czasie. Podczas posiedzenia, którego gospodarzem było UW, zaproszeni goście – prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika, pełniąca funkcję Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim, oraz były Przewodniczący PSRP, a obecny sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr Müller – zgodzili się, że studenci odgrywają ważną rolę w kształtowaniu rzeczywistości na uczelniach, również w świetle Ustawy 2.0. To oni są przecież głównym odbiorcami nadchodzących zmian.

W przypadku wątpliwości studenci mogą liczyć na ciągłą pomoc w internetowym Centrum Wsparcia Studentów PSRP, nawet jeżeli problem nie dotyczy bezpośrednio tej ustawy. Mają również możliwość skorzystania z porady Rzecznika Praw Studenta, który będzie prowadzić regularne kampanie informacyjne i publikować artykuły dotyczące m.in. praw studenta. Bez wsparcia nie pozostaną też samorządy studenckie – mogą liczyć one na pomoc w problemach prawnych lub porady dotyczące wprowadzanych przepisów. Organizujemy szkolenia i konsultacje [dla samorządów studenckich – przyp. red.], by istniała również możliwość wymiany dobrych praktyk i uczenia się od siebie nawzajem – precyzuje Dominik Leżański, przewodniczący PSRP.

Zdrowy student, dobry student

O ile temat zdrowia jako utrzymania ciała w dobrej kondycji fizycznej jest cały czas propagowany w mediach, o tyle zdrowie psychiczne nadal pozostaje w Polsce tematem tabu. Część uczelni wychodzi mu jednak naprzeciw i powołuje do życia ośrodki, do których mogą zgłosić się osoby poszukujące pomocy psychologicznej – przykładem takich działań na Uniwersytecie Warszawskim jest Centrum Pomocy Psychologicznej UW (CPP). Z CPP mogą skorzystać zarówno studenci, doktoranci, jak również pracownicy UW. Wsparcie Centrum jest jednak krótkofalowe.

Według PSRP nie jest to wystarczająca pomoc. Dlatego też nowym przedsięwzięciem realizowanym pod nadzorem merytorycznym Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP jest projekt dbający o zdrowie psychiczne studentów. W ostatnich latach problem ten jest coraz bardziej zauważalny, na polskich uczelniach brakuje jednak miejsc i osób, do których mogliby się zgłosić potrzebujący pomocy. Co dokładnie PSRP ma w planach? Dominik Leżański, przewodniczący PSRP wyjaśnia – Powstanie portal, w którym można będzie znaleźć niezbędne informacje dotyczące wspomnianych trudności oraz kampania uświadamiająca, odnosząca się do tematu zdrowia psychicznego. Projekt PSRP będzie więc dla studentów UW (a także innych uczelni, w których działają takie centra pomocy) uzupełnieniem i poszerzeniem dotychczasowych form wsparcia. W najbliższym czasie studenci z całej Polski powinni zobaczyć efekty postanowień, którymi zakończono obrady Rady Studentów PSRP.

Ważne strony

Wszyscy studenci poszukujący pomocy mogą skorzystać z Centrum Wsparcia Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – https://psrp.freshdesk.com/support/login.

Więcej na temat Centrum Pomocy Psychologicznej i Ustawy 2.0 na stronie MAGLA: http://www.magiel.waw.pl/2018/11/wywiad/pomocna-dlon/ i http://www.magiel.waw.pl/2019/02/aktualnosci/uczelnia/powolne-wdrazanie-nowego-prawa/.

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...