Wszechstronnie rozwinięci

Cztery lata, cztery moduły kształcenia, 1080 studentów, 150 doktorantów, 1200 pracowników naukowych i budżet wynoszący niemal 40 mln zł – tak w liczbach wygląda Zintegrowany Program Rozwoju (ZIP) wdrażany obecnie na Uniwersytecie Warszawskim. Ale o co w tym wszystkim chodzi?

Polskie uczelnie na różne sposoby próbują dostosować się do wyzwań dynamicznie modernizowanej gospodarki i nadążyć za zmieniającym się światem, a tym samym rynkiem pracy. Uniwersytet Warszawski, we współpracy z Narodowym Centrum Nauki, postanowił zaoferować kompleksowy program rozwoju wszystkim grupom uczelnianej społeczności: studentom i doktorantom, ale też pracownikom naukowym czy administracyjnym.

Po co nam program rozwoju?

Jak można przeczytać na stronie internetowej ZIP-u, prócz wspomnianych wyżej ogólnych celów, tj. dostosowanie się do wymogów rynku pracy i zmian społecznych, program zakłada także realizację bardziej szczegółowych założeń. Wsparcie finansowe dla mobilności studentów i doktorantów, rozwój międzyobszarowych projektów badawczych, podniesienie poziomu kształcenia językowego w ramach uczelni – to tylko kilka z nich. Studentów może zainteresować przede wszystkim zwiększona liczba kierunków studiów w języku angielskim, szkolenia z kompetencji miękkich, informatycznych czy językowych oraz specjalistyczne i interdyscyplinarne szkoły letnie. Jednym z założeń jest rozwój narzędzi informatycznych i wykorzystywania informacji w celu doskonalenia procesów zarządzania uniwersytetem. Nie wiadomo, czy oznacza to udoskonalenie także słynnego USOS-a.

ZIP od podszewki

Zintegrowany Program Rozwoju trwa od 2 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2022 r. i składa się z czterech modułów. Pierwsze dwa, moduł programów kształcenia i moduł podnoszenia kompetencji studentów, dotyczą przede wszystkim podwyższenia poziomu umiejętności osób uczących się na UW. Pozostałe, moduł studiów doktoranckich i moduł zarządzania uczelnią, skierowane są do innych grup społeczności akademickiej. Z programu mogą skorzystać studenci ostatnich czterech semestrów studiów I i II stopnia oraz IV i V roku jednolitych studiów magisterskich.

Szczególnie warty zainteresowania jest moduł podnoszenia kompetencji. W jego ramach zaplanowano szereg działań skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Będzie można wziąć udział w warsztatach, szkoleniach, spotkaniach z ekspertami w danej dziedzinie czy wizytach studyjnych u pracodawców. Dla każdego z uczestników przeprowadzony zostanie bilans kompetencji i kwalifikacji, zarówno przed uczestnictwem w programie, jak i po jego zakończeniu. Dzięki temu wszyscy otrzymają wymierną informację o tym, co faktycznie dają te szkolenia. Kompetencje, które można uzyskać w ramach ZIP-u, skupione są w sześciu polach tematycznych: zawodowe, językowe, komunikacyjne, przedsiębiorczości, analityczne i informatyczne.

Rozwijajmy się!

W ramach programu odbyły się już m.in. warsztaty z komunikacji kulturowej, a także tygodniowy obóz szkoleniowy Brave Camp. Wciąż zostały jeszcze ponad trzy lata możliwości skorzystania z inspirujących szkoleń. W semestrze letnim odbywać się będą zajęcia w ramach projektu Service learning – wyzwania społeczne dla studentów. Zakładają one połączenie teorii i praktyki – słuchacze, oprócz kształcenia w tradycyjnej formie, będą także czynnie zaangażowani w życie społeczne i rozwiązywanie konkretnych problemów, np. dotyczących migrantów na UW. Całość zakończy się kilkudniowym wyjazdem studyjnym na jedną z europejskich uczelni. Nabór do projektu otwarty był dla wszystkich studentów – każdy mógł zadeklarować chęć uczestnictwa za pośrednictwem rejestracji żetonowej.

Studenci często chcą wziąć udział w ciekawym, nietuzinkowym spotkaniu czy warsztatach, które pozwoliłyby oderwać się od studenckiej rutyny, ale nie do końca wiadomo, gdzie ich szukać. Zintegrowany Program Rozwoju daje taką możliwość na wyciągnięcie ręki, wystarczy dostęp do internetu – na stronie zip.uw.edu.pl na bieżąco pojawiają się wszystkie przydatne informacje. Warto równeż śledzić stronę rejestracji, aby nie przegapić szansy na udział w projekcie.

Zatem do dzieła! Rozwijajmy się!

No votes yet.
Please wait...