Konferencja „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej”

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowy Bank Polski uprzejmie zapraszają do uczestnictwa w konferencji „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej” w dniach 17 – 18 września br. na WNE UW w Warszawie

W tematyce konferencji mieszczą się zagadnienia dotyczące polityki innowacyjnej i wpływu różnych obszarów, metod i narzędzi na innowacyjność gospodarki na poziomie kraju, regionu i samorządu lokalnego. Omawiane będą kwestie innowacyjności przedsiębiorstw, rynków finansowych i gospodarki opartej na wiedzy, a szczególnym przedmiotem zainteresowania drugiego dnia wydarzenia będzie wspieranie innowacyjności gospodarki  przez jednostki samorządu terytorialnego.

Podczas konferencji odbędzie się dyskusja na temat wyzwań w zakresie rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki oraz samorządowej polityki wspierania innowacyjności. Zaprezentowane zostaną wyniki aktualnych badań w dziedzinie ekonomii innowacyjności.

Wykłady w charakterze gości specjalnych dotyczące innowacyjności przedsiębiorstw, regionalnych strategii innowacyjności a także szanse i barier rozwoju miasta innowacyjnego wygłoszą dr Elisa Gerutti ze Wspólnego Centrum Badawczego Unii Europejskiej, prof.  Marek Bryx (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz prof. Ireneusz Dąbrowski (SGH i Narodowy Bank Polski).

Na autorów tekstów naukowych czekają możliwości publikacji w renomowanych czasopismach:

  • Central European Economic Journal,
  • Ekonomista,
  • Bank i Kredyt,
  • Studia Regionalne.

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną broszurą konferencyjną oraz do rejestracji uczestnictwa za pośrednictwem strony innovation.wne.uw.edu.pl lub mailowo: innovation@wne.uw.edu.pl

No votes yet.
Please wait...