Na bieżąco

Pomoc dla pierwszorocznych

Powszechnie wiadomo, że niełatwo jest odnaleźć się w gąszczu esgiehowych procedur, szczególnie jeśli rozpoczęcie nauki w SGH wiąże się również z przeprowadzką do zupełnie nowego miasta. Na szczęście Samorząd Studentów już trzeci rok z rzędu przyszedł z pomocą zagubionym pierwszorocznym, organizując Dni Adaptacyjne. W tym roku odbyły się one 26 i 27 września. W trakcie tych dwóch wypełnionych aktywnościami dni studenci mieli okazję wdrożyć się w życie akademickie Wielkiej Różowej, poznać swoich kolegów i koleżanki ze starszych lat, wysłuchać prelekcji odnośnie do regulaminu i administracyjnych reguł rządzących SGH oraz zapoznać się z szeroką ofertą studenckich kół naukowych, stowarzyszeń, zespołów artystycznych i innych organizacji akademickich prężnie działających w naszej Alma Mater. W tym roku, w przeciwieństwie do poprzednich lat, Dni Adaptacyjne z  przyczyn technicznych nie trwały trzy, ale dwa dni, zabrakło więc czasu na wykłady pokazowe dydaktyków SGH. W tym roku usunięto również kontrowersyjny zapis informujący, że udział w aktywnościach przewidzianych na pierwszy dzień projektu jest obowiązkowy dla wszystkich studentów pierwszego roku.

Młodzi naukowcy w SGH

Od października w SGH rusza specjalny program Młody Naukowiec SGH. Projekt jest skierowany do studentów, którzy chcą powiązać swoją przyszłość z pracą naukowo-badawczą lub ścieżką ekspercką o charakterze badawczo-biznesowym. Ma za zadanie pomóc im w podążaniu taką drogą, dając możliwość zdobycia bezcennego doświadczenia pod okiem profesjonalnej kadry dydaktycznej SGH oraz otrzymania wynagrodzenia za swoją pracę na rzecz uczelni. Program ten został zainicjowany przez Samorząd Studentów SGH ubiegłej kadencji, teraz kontynuowany jest już przez władze uczelni. Do udziału w  pierwszej edycji zakwalifikowanych zostało 11 studentów III roku SL oraz I roku SM, którzy uzyskali najlepszy wynik na podstawie swojej pracy naukowej oraz skumulowanej średniej. Będą oni mieli okazję pomagać pracownikom dydaktycznym SGH w przeprowadzaniu badań naukowych oraz przygotowaniu projektów badawczych. Studenci ci będą pracowali w obrębie trzech głównych obszarów: w działalności publikacyjnej, aktywności w ramach Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii oraz przy wsparciu prac zespołu badawczego.

Ranking „Perspektyw”

Jak co roku magazyn „Perspektywy” przygotował i opublikował ranking najlepszych szkół wyższych w  Polsce. W tym roku SGH po raz drugi w historii nie zajęła pierwszego miejsca w kategorii uczelni ekonomicznych, plasując się na drugim miejscu z 99 punktami na 100 możliwych do uzyskania. Po raz pierwszy wydarzyło się to w 2012 r., kiedy to wyprzedziła nas Akademia Leona Koźmińskiego. W tym roku palma pierwszeństwa przypadła Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu. Znacząco wyprzedził on nas w takich kategoriach jak pozyskane środki z Unii Europejskiej, rozwój kadry własnej, nadane tytuły i stopnie naukowe oraz akredytacje. Jednak SGH pozostaje najlepsza we wszystkich trzech kategoriach kierunków ekonomicznych: ekonomia, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. W  rankingu generalnym w bieżącym roku zajęliśmy 15. miejsce, co stanowi spadek o trzy pozycje w porównaniu do ubiegłego roku.

SGH dba o zdrowie!

Promowanie zdrowego stylu życia na dobre zagościło w SGH. 8 października odbędzie się IX edycja Forum kobiet – projektu zainicjowanego przez prorektor Hannę Godlewską-Majkowską w 2018 r. To część składającego się z  czterech spotkań minicyklu Po zdrowie, który dotyczy profilaktyki i  walki z  chorobami cywilizacyjnymi. Październikowej edycja nosi tytuł W pigułce o alergii – o czym powinien wiedzieć każdy z nas, a jej gościem specjalnym będzie prof. dr hab. nauk medycznych Bolesław Samoliński. Na spotkaniu poruszony zostanie problem alergii oraz tego, jak sobie z nią radzić przy rosnącym zanieczyszczeniu środowiska i pojawiających się zagrożeniach związanych z kumulacją alergenów w naszym otoczeniu. Wydarzenie ma charakter otwarty (także dla osób spoza SGH). Będzie się składać z części ogólnej i warsztatowej. By wziąć w nim udział wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

SGH światowym centrum rachunkowości

W tym roku SGH, która jest głównym sponsorem 31. Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, stanie się światowym centrum rachunkowości. Konferencja ta została zainicjowana w 1989 r. przez dydaktyków z California State University. Miała ona za zadanie połączyć międzynarodowych specjalistów w dziedzinie rachunkowości, by wspólnie mogli oni podejmować kroki mające na celu rozwiązanie problemów związanych z tą dziedziną. Szczególny nacisk kładziony był na harmonizowanie międzynarodowych systemów rachunkowości. Obecnie konferencja ta nie skupia się wyłącznie na rachunkowości – ma dużo bardziej interdyscyplinarny charakter, gdyż porusza także zagadnienia z obszaru biznesu. Motywem przewodnim tegorocznej edycji, odbywającej się w dniach 13–16 października w Hotelu Sheraton, jest Virtual Solutions for Digital Economy: Accounting & Beyond. Udział w  konferencji wymaga wcześniejszej rejestracji. Opłata dla studentów wynosi 300 dol.0

No votes yet.
Please wait...