Na bieżąco

graf. Mateusz Nita

Admin1234

Biznes i technologia to dwie dziedziny, które nieustannie się przeplatają. Jedno napędza drugie, a ich współpraca rodzi niesamowite rozwiązania zmieniające rzeczywistość oraz ułatwiające funkcjonowanie całej populacji. Twórcy konferencji Cyber Academy doskonale zdawali sobie sprawę z tej relacji. W  związku z tym, w połowie października odbyła się już czwarta jej edycja, podczas której poruszono tematy cyberbezpieczeństwa oraz sztucznej inteligencji. Cykl wykładów kierowany był nie tylko do osób zainteresowanych IT, lecz także do tych zaintrygowanych zagadnieniami cyberbezpieczeństwa w biznesie.

Udział w konferencji umożliwiał spotkanie z ciekawymi ludźmi ze świata biznesu, nauki, NGO i administracji publicznej. Wartością dodaną wydarzenia było również wysłuchanie prelekcji ponad 30 ekspertów oraz okazja do networkingu i wymiany wiedzy z ponad 400 uczestnikami. Wykład otwierający konferencję Społeczeństwo cyberkonsumentów: daleka wizja przyszłości czy rzeczywistość jutra poprowadził prof. dr hab. Bogdan Mróz – wykładowca w SGH. Pierwszego dnia uczestnikom, którzy wybrali część biznesową, zostało przybliżonych wiele zagadnień takich jak na przykład szeroko pojęte płatności, życie bez haseł czy wykorzystanie informacji z portali społecznościowych w kampaniach politycznych. Scena technologiczna obrazowała natomiast praktyczne podejście do cyberbezpieczeństwa. Drugi dzień Cyber Academy organizatorzy poświęcili sztucznej inteligencji, analizując jej szanse oraz zagrożenia.

Całość zakończyła się podsumowaniem omawianych problemów, co pozwoliło uczestnikom na usystematyzowanie wiedzy i pewność, że podejmowane przez nich decyzje w obszarze cybertechnologii będą lepsze i bardziej świadome.

Wszystko, co dobre, szybko się kończy

Moment zakończenia studiów jest dla wielu przełomowy. Warto tę chwilę celebrować oraz cieszyć się nią jak najdłużej z rodziną i przyjaciółmi. Rozdanie dyplomów jest szczególnie wyczekiwane przez wszystkich studentów. Oczywistym jest, że będzie to ostatnia szansa na udział w tak oficjalnej uroczystości na uczelni i być może jedyna, by pokazać najbliższym miejsce wielu wspomnień i zmagań, z którymi przyszło się mierzyć przez ostatnich kilka lat.

W SGH będzie to możliwe już 16 listopada podczas uroczystego zakończenia studiów licencjackich i magisterskich. W trakcie uroczystości rozdawane będą wyróżnienia oraz listy gratulacyjne. Dyplomy ukończenia studiów odebrać należy jednak w dziekanacie.

Aby wziąć udział w tym szczególnym wydarzeniu, studenci powinni wypełnić formularz oraz opłacić koszt udziału, który zależy od liczby zaproszonych przez absolwenta gości. Członkom Klubu Absolwentów SGH przysługuje zniżka w wysokości 30 złotych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali absolwent może zaprosić maksymalnie dwóch gości. Kolejność zgłoszeń jest również istotna, dlatego nie należy z tym zwlekać. Uczelnia pragnie wyróżnić zasłużonych i zdolnych abiturientów, wyczytując ich osiągnięcia w trakcie uroczystości. Aby zostać w ten sposób oficjalnie docenionym, należy wymienić swoje zasługi w formularzu zgłoszeniowym.
Graduacja zakończy się wspólnym poczęstunkiem, wcześniej jednak absolwenci będą mieli możliwość wykonania pamiątkowych zdjęć w togach oraz symbolicznego wyrzucenia biretów w górę.

Laboratorium doświadczeń czasu wolnego

W środę 20 listopada w SGH odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa, na którą serdecznie zaprasza Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, dr hab. prof. SGH Roman Sobiecki. Czas wolny jako materia ekonomiczna, społeczna i kulturowa. Problemy współczesności to tematy przewodnie zjazdu. Założeniem konferencji jest stworzenie przestrzeni dyskusyjnej pomiędzy psychologami, socjologami, ekonomistami i badaczami rynku. Wymiana spostrzeżeń i wiedzy specjalistów z tych dziedzin pozwoli na sformułowanie wniosków z zakresu upodobań konsumenta, wizji przyszłości oraz pracy nad efektywnością działań społeczeństwa.

Organizatorzy zaplanowali trzy panele tematyczne. Pierwszym z nich jest Czas wolny – laboratorium doświadczeń, czyli przedstawienie definicji czasu wolnego z perspektywy różnych dziedzin. Drugi panel dotyczyć będzie bezpośrednio człowieka i jego nastawienia do czasu wolnego oraz cyberkonsumenta; omówiona zostanie również rola nowych mediów takich jak streaming czy VoD w czasie wolnym. Ostatnia część konferencji dotyczyć będzie marketingu oraz czasu wolnego w turystyce. Wyjaśnione zostaną też kwestie dotyczące jej innowacyjnych i kreatywnych elementów. Konferencja dedykowana jest pracownikom uczelni. Aby wziąć w niej udział należy spełniać określone wymogi oraz otrzymać pozytywne recenzje.

No votes yet.
Please wait...