Wybory 2020

Debaty, spotkania, kampanie wyborcze – wszystko to musiało po raz pierwszy odbyć się jedynie w wirtualnej rzeczywistości. Kandydaci na rektora oraz Komisja Wyborcza sprostali wyzwaniom i przedstawili zainteresowanym swoją wizję przyszłości SGH.

Wiosna w tym roku to czas podejmowania ważnych decyzjioprócz dużych zmian związanych z rozprzestrzeniającym się wirusem, coraz mniej czasu pozostaje do wyborów prezydenckich. Nie inaczej jest w SGH, gdzie już 1 kwietnia wybierana będzie nowa władza SGH. Niecały miesiąc wcześniej, 6 marca, pozytywnie zaopiniowane zostały dwie kandydatury: dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH, oraz prof. dr hab. Marzenny Weresy. 

Poznaj swojego kandydata

Marzec wypełniony był spotkaniami online oraz debatami. Pierwsze z nich odbyło się 24 marca, kiedy szansę na przedstawienie swojej kandydatury i rozmowę ze studentami miała prof. dr hab. Marzenna Weresa. Następnego dnia podobne spotkanie przeprowadził dr hab. Piotr Wachowiak. Idealną okazją do porównania kandydatów była debata, którą oglądać można było przez platformę Microsoft Teams. Spotkanie poprowadził przewodniczący Komisji Wyborczej, dr hab. Aleksander Werner. Zainteresowani mogli dowiedzieć się, jakie zdanie na temat np. wzmocnienia pozycji SGH wśród innych uczelni mają ubiegający się o stanowisko rektora. Według kandydatki prof. dr hab. Weresy istotne jest motywowanie pracowników naukowych i wprowadzanie innowacyjnych metod pedagogicznych. Oprócz tego dodaje ona, że połączenie edukacji, badań i innowacji – to jest ścieżka wzmacniania konkurencyjności. Dr hab. Wachowiak uważa natomiast, że powinna zostać powołana specjalna komórka organizacyjna zajmująca się analizą kryteriów poszczególnych rankingów, aby SGH na tej podstawie była w stanie się do nich dostosować. Proponuje on także wykorzystanie benchmarkingu, które miałoby na celu czerpanie wiedzy od najlepszych uczelni, inspirowanie się ich działaniami i, być może, wyprzedzanie ich w innowacyjności. W temacie wynagradzania pracowników naukowych, prof. dr hab. Weresa zauważyła, że tempo wzrostu płac w SGH w ciągu ostatnich trzech lat jest niższe, niż wzrostu średnich płac w gospodarce. Dr hab. Wachowiak odpowiedział natomiast, że SGH jest uczelnią publiczną, w związku z czym wynagrodzenia są w dużej mierze zależne od dotacji publicznych. Oboje zgodzili się, że należy jak najlepiej premiować kadrę naukową. Według prof. dr hab. Weresy, tylko dobrze zmotywowani pracownicy będą dobrze pracować.W trakcie debaty można było również usłyszeć, jak poszczególni kandydaci zapatrują się na przyszłość nowego budynku przy ulicy Batorego, jaki pomysł mają na usprawnienie działania dziekanatu i dlaczego, ich zdaniem, SGH nie należy do uczelni badawczych. Później przyszła pora na rozładowanie atmosfery luźniejszymi pytaniami dotyczącymi np. alpak w SGH czy braku ogólnodostępnych mikrofalówek i czajników. 

Studenci mają głos

W międzyczasie ukazały się także wyniki wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów, w których wszyscy kandydaci oficjalnego studenckiego bloku zdobyli mandaty. To oni będą reprezentować społeczność studentów podczas kwietniowych wyborów, jednak nie jest to jedyna forma zaangażowania młodych ludzi Samorząd Studencki (SS) poprzez rozmowy ze studentami oraz różnego rodzaju ankiety zbierał opinie poszczególnych osób odnośnie do uczelni i ich oczekiwań w stosunku do przyszłości SGH. W związku z tym powstały dokumenty obrazujące postulaty studentów w dwóch obszarach: administracji i spraw studenckich oraz jakości kształcenia. Zawierają one dokładny opis pomysłów na zmiany, jakie zdaniem studentów powinny zajść w SGH, włącznie z uzasadnieniem oraz przykładową koncepcją realizacji danej kwestii. Wymienione zostały między innymi: zmiany dotyczące systemu nauczania języków obcych, zapewnienie wsparcia dla dydaktyków przy prowadzeniu zajęć oraz administracyjnej organizacji studiów czy zmiana form zaliczania przedmiotów, mająca na celu promowanie aktywności (w obszarze jakości kształcenia). Ponadto zaproponowano także wprowadzenie systemu feedbacku oceniającego działania administracji, usprawnienie pracy dziekanatów i Wirtualnego Dziekanatu oraz łagodniejszą politykę w sprawie skreśleń z listy studentów (w obszarze administracji). Kandydaci mieli możliwość odnieść się do powyższych punktów, a także do innych pytań ze strony studentów, a podsumowanie ich wypowiedzi opublikowane zostało na stronie SS. Dla przykładu, w temacie oceny pracowników administracyjnych prof. dr hab. Marzenna Weresa proponuje objęcie ich tym samym systemem ewaluacyjnym, który obecnie stosowany jest przy analizie zaangażowania pracowników naukowych. Co więcej sugeruje ona rozszerzenie ankiet studenckich, dające możliwość wyrażenia opinii na temat obsługi administracji. Dodatki do pensji, zdaniem kandydatki, powinny być przyznawane na podstawie takiej oceny jakości pracy. Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, proponuje natomiast wprowadzenie modelu oceny 360 stopni, który ma opierać się na zbieraniu opinii od całej społeczności uczelnianej, tj. wszystkich osób podejmujących współpracę z danym pracownikiem. Inne poruszane tematy to np. badania naukowe i dydaktyka w SGH, zintegrowanie społeczności akademickiej czy kwestie związane z uczelnią jako miejscem pracy. Całość dostępna jest na stronie internetowej SS https://www.samorzadsgh.pl/wybory-rektorskie/

W najbliższym czasie podjęta zostanie decyzja, która wpłynie na kolejne cztery lata, a  być może i na przyszłe losy uczelni. Warto więc zainteresować się tematem, śledzić wyniki wyborów i mieć nadzieję na sprawiedliwą i wyrównaną rywalizację. 

Rating: 5.0. From 2 votes.
Please wait...