Aleksandra Czyżycka

Studenckie Biuro Tłumaczeń

Studenckie Biuro Tłumaczeń od niespełna dwóch lat działa na Kampusie Głównym UW i oferuje nieodpłatne tłumaczenia tekstów niewymagających uwierzytelnienia (np. CV, listów, instrukcji obsługi, umów i ofert handlowych czy prawnych).