Polish dream

Rozmowy po rosyjsku, ukraińsku, a nawet w nieco rzadziej używanym już języku białoruskim, coraz częściej dają się usłyszeć na korytarzach polskich uczelni. Kim są studenci ze Wschodu i dlaczego tak licznie przyjeżdżają do naszego kraju po wiedzę? MAGIEL ujawnia jakie szanse i trudności napotykają nasi koledzy zza Buga i co jeszcze nasz kraj może im zaoferować.