Aleksandra Gładka

A mury rosną

Po zburzeniu muru berlińskiego w 1989 roku miało „nie dzielić nas nic”. Rzeczywistość napisała jednak inny scenariusz. Obecnie pojawia się coraz więcej tych, którzy twierdzą, że czas aby wznieść nowe fizyczne granice.

Kolumbowie Solidarności

Jak twierdzi, Kolumbowie 50. wzięli udział w jedynym, obok wielkopolskiego, wygranym polskim powstaniu. W rozmowie z MAGLEM Jacek Hugo-Bader przybliża nieznane losy środowiska solidarnościowego.

Diagnoza radykalizmu

Szereg problemów, z którymi zmaga się obecnie UE sprawia, że nastroje na Starym Kontynencie ulegają radykalizacji. Do głosu dochodzi coraz więcej skrajnych środowisk, promujących m.in. ksenofobię i mowę nienawiści. Ten stan rzeczy może trwale zmienić europejską scenę polityczną i społeczną.

Podkasana Muza

Niegdyś ważne elementy życia kulturowego inteligencji i artystów od lat podlegają trywializacji. Po dawnych warszawskich kabaretach pozostał zaledwie cień.

Wojna zza obiektywu

Fotografem wojennym został przez przypadek. Relacjonował większość współczesnych konfliktów i kryzysów — od starć w Czeczenii po plagę głodu w Afryce. W rozmowie z MAGLEM Krzysztof Miller odkrywa kulisy swojego zawodu.

Na zakręcie

Marzyły o naprawieniu świata, ale ich działania nie były walką z wiatrakami. Latynoamerykańskie rządy lewicowe jeszcze niedawno cieszyły się dużym poparciem społeczeństw. Teraz zmagają się z szeregiem problemów.

Polska na Szlaku

Nowy Jedwabny Szlak stanowi o kierunku polityki zagranicznej Chin. Wskrzeszenie idei transkontynentalnych dróg handlowych może stać się epokową, międzynarodową inwestycją. Polska zaś, jako niepisany europejski lider grupy państw 16+1, ma szansę stać się strategicznym partnerem Państwa Środka.

Dziecięcy boom

Ludność Chin stanowi obecnie niemal 20 procent populacji całego świata. Według dotychczasowych prognoz demograficznych Państwo Środka miało zostać w perspektywie nadchodzących dekad wyprzedzone jedynie przez Indie. Zniesienie przez Partię Komunistyczną długoletniej polityki jednego dziecka może zachwiać tymi prognozami.

Zaklęte w drewnie

Jedno z najpopularniejszych powiedzeń mówi, że cudze chwalicie, swojego nie znacie. Los świdermajera, unikalnego stylu architektonicznego wyróżniającego południe Warszawy na skalę europejską, jest tego najlepszym przykładem. Pozwalamy, by drewniane perły bledły zroku na rok.

Światło(i)cień

Wracając do początków, a zatem do słowa, należy oddać hołd nomenklaturze. W końcu jak tłumaczy wybitny światowy fotograf Sebastiao Salgado, fotograf to – dosłownie – ktoś, kto rysuje światłem. Pisze i przepisuje świat światłem i cieniem. Łącząc te na pozór dwa przeciwstawne żywioły, oddaje otaczającą nas rzeczywistość, próbuje uwiecznić całą jej obfitość. Ratuje przed zapomnieniem, utrwala ulotne chwile, próbuje zwracać uwagę na palące problemy współczesnego mu świata.