Debiutem jest każde wyjście na scenę

Wywiad z Elizą Walaszczyk, absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. R. Turczynowicza, w sezonie 2011/2012 debiutującą w Polskim Balecie Narodowym.