Czas na dziecko

Najlepszy moment na dziecko, to znaczy jaki? Statystyczni Polacy decydują się na dzieci, gdy są w związku małżeńskim, oboje mają pracę i nie muszą wynajmować własnego mieszkania. Często słyszy się jednak i o tych, którzy w rolę rodzica wchodzą już na studiach.

Zamek ze szkła

Swobodne podróże zagraniczne, fundusze unijne na wsparcie rodzimego biznesu, wzrost innowacyjności naszej gospodarki. To zaledwie ułamek korzyści ze współpracy międzynarodowej w ramach UE. Przyszłość integracji stanęła jednak pod znakiem zapytania i coraz więcej Europejczyków spogląda w kierunku radykalnej zmiany.

Jesienne porządki

Październik i listopad upłynęły pod znakiem wyborów do organów samorządów studenckich Uniwersytetu Warszawskiego. Kandydaci ubiegali się o miejsca w zarządzie samorządu studentów poszczególnych jednostek, radach wydziałowych (instytutowych) oraz Parlamencie Studentów UW.