Michał Bąk

Ostatnia nadzieja?

Pogłębiający się kryzys w strefie euro wymusza poszukiwanie niestandardowych rozwiązań. Przykład Japonii i innych zadłużonych państw, wykorzystujących w praktyce tzw. Nowoczesną Teorię Pieniądza pokazuje, że lekarstwo umożliwiające odnowę gospodarczą jest w zasięgu ręki.

Przepis na klęskę emerytalną

Ostatnia zmiana wysokości składki przekazywanej do II filaru systemu emerytalnego wywołała żywą dyskusję. Niestety, mało kto zwrócił uwagę na fakt, iż samo istnienie Otwartych Funduszy Emerytalnych jest ekonomicznym nonsensem.