Michał Moskwa

Oda do młodości czyli 10 lat po przystąpieniu Polski do UE

Polska przystąpiła do Unii. Mogłoby się wydawać, że wpływ Wspólnoty na życie młodych ludzi jest widoczny na każdym kroku. Mimo to wciąż wydawane są miliony złotych na kampanie reklamowe, ukazujące znaczenie UE dla obywateli państw członkowskich. Czy zatem to oddziaływanie jest aż tak namacalne?

Umowa warta Zachodu

Podczas gdy Stany Zjednoczone i Unia Europejska podnoszą się z kolan po kryzysie, ich przywódcy siadają do rozmów na temat ściślejszej współpracy gospodarczej. Opracowywana przez nich umowa handlowa może mieć znaczące skutki – także dla naszych portfeli.

Przyczajony kryzys, ukryty dług

Gdy jakaś firma stara się sztucznie polepszyć swoje wyniki finansowe, określamy ten proces mianem „kreatywnej księgowości”. Co jednak, gdy taka sytuacja następuje w trakcie ustalania budżetu państwa? Wtedy nazywamy to reformą OFE.