Najlepsze z najlepszych

W tym roku Dziekanat Studium Licencjackiego po raz pierwszy postanowił uhonorować studentów pierwszego roku za nieprzeciętne wyniki w nauce. Pod patronatem założyciela Towarzystwa Wyższych Kursów Handlowych (przekształconego w SGH) prof. Andrzeja Zielińskiego laureatkami nagrody zostały Justyna Klejdysz oraz Ewelina Michałowska. Obie studentki ukończyły pierwszy rok nauki w SGH z najwyższymi średnimi wśród swoich rówieśników.

Bitwa o FRS

W tym roku stało się faktem to, czego nie udało się przeforsować ubiegłorocznej Radzie Samorządu Studentów. II filar FRS-u został uszczuplony o 10 proc. całego budżetu na rzecz III filaru.

Wyjazd do Brukseli

Kooperacja Szkoły Głownej Handlowej z zagranicznymi instytucjami zapewnia możliwość wyjazdu do Brukseli organizowanego przez DSM.