Tamara Wachal

Pamiątki po Pablo

Nie trzeba być koneserem sztuki, aby kojarzyć prace Picassa – jego kubistyczny dorobek czy słynną Guernicę i Panny z Awinionu. Niewielu wie jednak o wielkiej sympatii, jaką darzył Polskę, i pamiątkach, które tu zostawił.

Varshe sztetl

Historię polskich Żydów postrzegamy najczęściej przez pryzmat tragicznej w skutkach II wojny światowej. Współcześnie aż trudno uwierzyć, że w przedwojennej Warszawie co trzeci mieszkaniec był Izraelitą. Czy o ich obecności w stolicy świadczą już tylko tablice pamiątkowe?

Kolumnada filozofów

Monumentalne posągi strzegące wejścia do czytelni to ważny, lecz często niedostrzegany element dekoracyjny BUW-u. Aby zrozumieć wybór architekta oraz czerpać inspirację od przedstawionych postaci, należy poznać ich żywoty i dorobek.