Kamienice, autostrady i niewysłuchane postulaty

W dziejach Warszawy miało miejsce wiele zmieniających historię wydarzeń, od rozbiorów po Okrągły Stół. Jednak najnowszym zdarzeniem, którego reperkusje odczuwane są przez mieszkańców stolicy do dziś, była dzika reprywatyzacja, a potem odkrycie machinacji z nią związanych.