Urszula Stelmach

Pikantny romans teatralno-polityczny

Sztuka i polityka przenikają się od zarania dziejów. Współcześnie na scenach również nie brakuje nawiązań politycznych. Czy w czasach dyktatury mass mediów teatr ma jeszcze szanse wpływać na kształtowanie społeczeństwa?

Po drugiej stronie okienka

W tyn numerze prezentujemy drugą część wywiadu z Dziekan Studium Magisterskiego dr hab. Magdaleną Kachniewską i Prodziekan Studium Magisterskiego dr Katarzyną Górak-Sosnowską. Tym razem skupiamy się głównie na obowiązkach i prawach dziekańskich oraz na tym, co mogą zrobić studenci, by nieco ułatwić życie pracownikom Dziekanatu.