Dział PR


dilbert_pr

SZEF DZIAŁU:
Ewa Skierczyńska
ewa.skierczynska@magiel.waw.pl

EKIPA PR:
Mateusz Skóra
mateusz.skora@magiel.waw.pl