Inspiracja Roku 2016


2016a

ZAGŁOSUJ!

Jest to coroczny plebiscyt, w wyniku którego zostaje wyłoniony najbardziej motywujący do pogłębiania wiedzy pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rokrocznie tytuł dostaje dwóch dydaktyków: jeden wybierany przez studentów studiów licencjackich, a drugi – studentów drugiego stopnia. Laureaci zostają wyłonieni na podstawie dwuetapowego głosowania. Od 12 do 21 lutego studenci otrzymują możliwość zgłaszania wyróżniających się ich zdaniem Dydaktyków. Kolejny etap polega na głosowaniu na jedną osobę z listy nominowanych. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród będzie miało miejsce w kwietniu. Projekt ten to nie tylko szansa na wyłonienie pereł spośród znakomitej kadry SGH. Głosujący mają również okazję do zdobycia nagród – trafią one w ręce tych, którzy w najciekawszy sposób uzasadnią swój wybór.

NMS Magiel - Logo

W tym roku głosowanie odbywa się zarówno drogą elektroniczną, jak i za pomocą papierowych formularzy udostępnionych na terenie Uczelni. Należy uzupełnić wymagane pola według instrukcji zawartej w karcie do głosowania. Po rozstrzygnięciu konkursu w MAGLU zostaną opublikowane wywiady z laureatami. Wysyłając zgłoszenie, akceptujesz Regulamin konkursu.